Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013_3

2013.09.25

14. Kerettantervek


KERETTANTERVEK

15. Óratervek
Óraterv a kerettantervekhez
Homokszentgyörgy- Kálmáncsa
alsó tagozat 1-4. osztály


1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály
magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6
német nyelv 2+1
matematika 4+1 4+1 4+1 4
erkölcstan 1 1 1 1
környezetismeret 1 1 1+1 1+1
ének-zene 2 2 2 2
vizuális kultúra 2 2 2 2
életvitel és gyakorlat 1 1 1 1
testnevelés és sport 5 5 5 5
informatika +1
szabadon tervezhető órakeret (+ -szal jelölve) 2 2 3 3
kötelező óraszám 25 25 25 27

 

 

Óraterv a kerettantervekhez 5-8 évfolyam
Homokszentgyörgy

tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4
német nyelv 3 3 3 3
matematika 4 3+1 3+1 3+1
erkölcstan 1 1 1 1
történelem és állampolgári ismeretek 2+0,5 2+0,5 2 2+0,5
természetismeret 2 2
biológia-egészségtan 2 1+0,5
földrajz 1+0,5 2
fizika 2 1+0,5
kémia 1+0,5 2
ének-zene 1 1 1 1
vizuális kultúra 1 1 1 1
hon-és népismeret 1
életvitel és gyakorlat 1 1 1
testnevelés és sport 5 5 5 5
informatika +1 1+0,5 1 1+0,5
osztályfőnöki 1 1 1 1
szabadon tervezhető órakeret ( + -szal jelölve) 2 3 3 3
kötelező óraszám 25 25 25 27

Óraterv a kerettantervekhez 1.-4. évfolyamon
Lad
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
Nemzetiségi nyelv és irodalom 5 5 5 5
Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7
Matematika 4 4 4 4
Erkölcstan 1 1 1 1
Informatika 1
Német nemzetiségi honismeret 1 1 1 1
Környezetismeret 1 1 1 1
Ének 1 1 1 2
Rajz 1 1 1 1
Technika 1 1 1 1
Testnevelés 5 5 5 5
Összesen: 27 27 27 29


Óraterv a kerettantervekhez 5.-8. évfolyamon
Lad
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Nemzetiségi nyelv és irodalom 5 5 5 5
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4
Matematika 4 4 3 4
Történelem 2 2 2 2
Erkölcstan 1 1 1 1
Német nemzetiségi honismeret 1 1 1 1
Természetismeret 2 2
Földrajz 2 1
Biológia 2 2
Fizika 2 2
Kémia 2 2
Ének 1 1 1 1
Rajz 1 1 1 1
Technika 1 1
Testnevelés 5 5 5 5
Informatika 1 1 1 1
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Összesen: 29 29 32 33

 


16. Szabadon felhasználható időkeret Homokszentgyörgy- Kálmáncsa

 


Terület Évfolyam
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ALSÓ TAGOZAT
FELSŐ TAGoZAT
Szabadon felhasználható időkeret 2 ó. 2 ó. 3 ó. 3 ó. 2 ó. 3 ó. 3 ó. 3 ó.
Matematika X X X X X X
Magyar nyelv és irodalom X X X 0,5 X X X
Környezetismeret X X
Idegen nyelv X
Informatika X X 0,5 X 0,5 X
Történelem 0,5 X 0,5 X 0,5 X
Kémia 0,5 X
Földrajz 0,5 X
Biológia 0,5 X
Fizika 0,5 X

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára
LAD
A választott kerettanterv Osztály Meghatározott óraszám Meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások óraszáma Összesen Meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások tananyaga Oszt. Heti kötelező óraszám
Magyar nyelv és irodalom
A változat 1.-2. 450 54 504 ismétlés, gyakorlás, rendszerezés, felzárkóztatás, fejlesztés, felmérések, javítás 1. 7
2. 7
3.-4. 450 54 504 3. 7
4. 8
Matematika 1.-2. 260 28 288 Készségfejlesztés, gyakorlás 1. 4
2. 4
3.-4. 260 28 288 3. 4
4. 4
Német nemzetiségi nyelv 1.-2. 324 36 360 ismétlés, gyakorlás, rendszerezés, felzárkóztatás, fejlesztés, felmérések, javítás 1. 5
2. 5
3.-4. 324 36 360 3. 5
4. 5
Német nemzetiségi ismeretek 1.-2. 64 8 72 ismétlés, gyakorlás, rendszerezés, felzárkóztatás, fejlesztés, felmérések, javítás 1. 1
2. 1
3.-4. 64 8 72 3. 1
4. 1
Erkölcstan 1.-2. 64 8 72 1. 1
2. 1
3.-4. 64 8 72 3. 1
4. 1
Környezetismeret 1.-2. 64 8 72 ismétlés, gyakorlás, rendszerezés, felzárkóztatás, fejlesztés, felmérések, javítás 1. 1
2. 1
3.-4. 64 8 72 3. 1
4. 1
Ének-zene 1.-2. 64 8 72 Zenei befogadás, zenehallgatás 1. 1
2. 1
3.-4. 97 11 108 3. 1
4. 2
Rajz, vizuális kultúra 1.-2. 64 8 72 ismétlés, gyakorlás, összefoglalás 1. 1
2. 1
3.-4. 64 8 72 3. 1
4. 1
Technika-, életvitel és gyakorlat 1.-2. 64 8 72 Kézügyességfejlesztés, konstrukciós képesség fejlesztése, rendszerezés 1. 1
2. 1
3.-4. 64 8 72 3. 1
4. 1
Testnevelés 1.-2. 324 36 360 Tartáskorrekció, mozgásműveltség fejlesztése, koordinációs képesség fejlesztése 1. 5
2. 5
3.-4. 324 36 360 3. 5
4. 5
Informatika 4.- 32 4 36 ismétlés, gyakorlás, összefoglalás 4.- 1
Összesen: 1.-2. 1747 197 1944 1. 27
2. 27
3.-4. 1812 204 2016 3. 27
4. 29
Mind összesen: 3591 405 3996 1.-4. 111
Homokszentgyörgy- Kálmáncsa
1-4.o sztály

A választott kerettanterv meghatáro-
zott óraszám meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások
óraszáma összesen meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások
tananyaga
magyar nyelv és irodalom A változat 1-2.o. 454 ó
3-4.o. 389 ó 138 ó
92 ó 592 ó
481 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
Idegen nyelv 74 ó 37 111 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
matematika 1-2.o. 235 ó
3-4.o. 235 ó 74 ó
37 ó 309 ó
272 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
erkölcstan
1-2.o. 72 ó
3-4.o. 72 ó 2 ó
2 ó 74 ó
74 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
környezetismeret 1-2.o. 64 ó
3-4.o. 65 ó 10 ó
85 ó 74 ó
150 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. Készségfejlesztés,
helyi sajátosságok
ének –zene A változat 1-2.o. 130 ó
3-4.o. 130 ó 18 ó
18 ó 148 ó
148 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. Készségfejlesztés,
új ismeretek-helyi sajátosságok
vizuális kultúra
1-2.o. 130 ó
3-4.o. 130 ó 18 ó
18 ó 148 ó
148 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
technika, életvitel –és gyakorlat
1-2.o. 64 ó
3-4.o. 64 ó 10 ó
10 ó 74 ó
74 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
testnevelés 1-2.o. 324 ó
3-4.o. 324 ó 46 ó
46 ó 370 ó
370 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
szabadon választható tantárgyak
informatika 4.o. 32 ó 5 ó 37 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés

 

 


Kerettanterv az általános iskola 5.-8. évfolyamára
LAD
A választott kerettanterv Osztály Meghatározott óraszám Meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások óraszáma Össz. Meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások tantervi kiegészítése, tevékenysége Osztály Heti kötelező óraszám
Magyar nyelv Mozaik Tk. Kiadó A változat 5.-6. 130 14 144 ismétlés, gyakorlás, rendszerezés, felzárkóztatás, fejlesztés, felmérések, javítás 5. 2
6. 2
7.-8. 97 11 108 7. 1
8. 2
Magyar irodalom Mozaik Tk. Kiadó A változat 5.-6. 130 14 144 ismétlés, gyakorlás, rendszerezés, felzárkóztatás, fejlesztés, felmérések, javítás 5. 2
6. 2
7.-8. 130 14 144 7. 2
8. 2
Történelem 5.-6. 130 14 144 ismétlés, gyakorlás, rendszerezés, felzárkóztatás, fejlesztés, felmérések, javítás 5. 2
6. 2
7.-8. 130 14 144 7. 2
8. 2
Német nemzetiségi nyelv 5.-6. 324 36 360 tantervbe beépítésre került 5. 5
6. 5
7.-8. 324 36 360 7. 5
8. 5
Német nemzetiségi ismeretek 5.-6. 64 8 72 tantervbe beépítésre került 5. 1
6. 1
7.-8. 64 8 72 7. 1
8. 1
Matematika Mozaik Tk. Kiadó mintatanterve 5.-6. 260 28 288 ismétlés, gyakorlás, rendszerezés, felzárkóztatás, fejlesztés, felmérések, javítás 5. 4
6. 4
7.-8. 227 25 252 7. 3
8. 4
Informatika 5.-6. 64 8 72 Szoftver felhasználói szintű alkalmazásának gyakorlása (menüvezérelt programok) 5. 1
6. 1
7.-8. 64 8 72 7. 1
8. 1
Természetismeret 5.-6. 130 14 144 környezettudatos gondolkodásmód kialakítása, fejlesztése, gyakorlás 5. 2
6. 2
Fizika Mozaik Tk. Kiadó mintatanterve 7.-8. 130 14 144 környezettudatos gondolkodásmód kialakítása, fejlesztése 7. 2
8. 2
Biológia 7.-8. 130 14 144 környezettudatos gondolkodásmód kialakítása, fejlesztése 7. 2
8. 2
Kémia 7.-8. 130 14 144 környezettudatos gondolkodásmód kialakítása, fejlesztése 7. 2
8. 2
Földrajz 7.-8. 97 11 108 Topográfiai ismeretek fejlesztése 7. 2
8. 1
Erkölcstan 5.-6. 64 8 72 5. 1
6. 1
7.-8. 64 8 72 7. 1
8. 1
Ének-zene 5.-6. 64 8 72 1.sz.melléklet szerint 5. 1
6. 1
7.-8. 64 8 72 7. 1
8. 1
Rajz, vizuális kultúra 5.-6. 64 8 72 ismétlés, gyakorlás, összefoglalás 5. 1
6. 1
7.-8. 64 8 72 7. 1
8. 1
Technika-, életvitel és gyakorlat 5.-6. 64 8 72 Konstrukciós képesség fejlesztése, rendszerszemlélet, rendszerezés 5. 1
6. 1
7.-8. 0 0 0 7. 0
8. 0
Testnevelés 5.-6. 324 36 360 Tartáskorrekció, mozgásműveltség fejlesztése, kondicionális képesség fejlesztése 5. 5
6. 5
7.-8. 324 36 360 7. 5
8. 5
Összesen: 5.-6. 1812 204 2016 5. 28
6. 28
7.-8. 2039 229 2268 7. 31
8. 32
Mindösszesen: 3851 433 4284 119

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára
Homokszentgyörgy

A választott kerettanterv meghatáro-
zott óraszám meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások
óraszáma összesen meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások
tananyaga
magyar nyelv és irodalom A változat 5-6.o. 260 ó
7-8.o. 227 ó 91,5 ó
69 ó 351,5 ó
296 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
Idegen nyelv 5-6.o.111 ó
7-8.o.111 ó -
- 111 ó
111 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
hon- és népismeret 5. o. 32 ó
5 ó 37 ó
számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
matematika 5-6.o. 207 ó
7-8.o. 176 ó 89 ó
120 ó 296 ó
296 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
informatika 5-6.o. 32 ó
7-8.o. 64 ó 60,5 ó
28 ó 92.5 ó
92,5 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. Készségfejlesztés


történelem és állampolgári ismeretek 5-6.o. 130 ó
7-8.o. 130 ó 55 ó
36,5 ó 185 ó
166,5 ó Cigány mese-mondavilág (eredetmondák, balladák, anekdoták) Az emberi élet ünnepeihez kapcsolódó helyi szokások.
-A nagyhét szokásai, húsvét vasárnap, köszöntők, tojásjátékok.
-Húsvét hétfő- locsolkodás, locsolóversek.
-Keresztelő-az újszülöttel kapcsolatos hiedelmek, altatók, mondókák.
Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó helyi szokások.
-sorsfordulókhoz (születés, házasság, halál) kapcsolódószokások (dalok, énekek, táncok)
A magyarok kalandozása német területekre.
III. Béla és II. András uralkodása.
Az Árpádok házasságpolitikája.
Hunyadi Mátyás külpolitikai törekvései.
A cigány nép vándorlásának állomásai.
Magyarország felszabadítása a török uralom alól. A Német-Római Császárság segítségével Németek betelepítése.
A Lánchíd megépítése.
A magyarországi németek viszonya a forradalmi eseményekhez.

A magyarországi cigányság szerepe a szabadságharc eseményeiben. Etnikai tisztogatások a második világháború után. A hidegháború forró pontjai: Korea, kubai rakétaválság.
Malenkij robot a Szovjetunióban.
Munka-és internáló táborok a Rákosi-korszakban.
A két szuperhatalom katonai ereje.
A világűr meghódítása (politikai, katonai jelentősége)
Az ellenállás fővárosi és vidéki központjai.
A magyar gazdaság mélypontja (társadalmi, politikai következménye.

számonkérés, ismétlés, gyakorlás. Készségfejlesztés

erkölcstan
5-6.o. 63 ó
7-8.o. 65 ó 11 ó
9 ó 74 ó
74 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
természetismeret 5-6.o. 130 ó
18 ó 148 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. Készségfejlesztés,
tanulmányi séták( gyümölcsös, tehéntelep, halastó)
biológia
7-8.o. ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
földrajz
7-8.o. 103 ó
26 ó
129 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
fizika
7-8.o. 85 ó 44 ó 129 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
kémia-B változat
7-8.o. 97 ó
37 ó 145 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
ének –zene B változat 5-6.o. 65 ó
7-8.o. 65 ó 9 ó
9 ó 74 ó
74 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
vizuális kultúra
5-6.o. 64 ó
7-8.o. 64 ó 10 ó
10 ó 74 ó
74 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
technika, életvitel –és gyakorlat A változat
5-6.o. 64 ó
7.o. 32 ó 10 ó
5 ó 74 ó
37 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés
testnevelés 5-6.o. 324 ó
7-8.o. 324 ó 46 ó
46 ó 370 ó
370 ó számonkérés, ismétlés, gyakorlás. készségfejlesztés

Dőlt betűk = beépített helyi sajátosságok
félkövér = új ismeret beépítése a tananyagba

Összesített óraterv a ladi Arany János Általános Tagintézményben a mód. tanterv szerint
TANTÁRGY OSZTÁLY ISKOLA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz.:
ÓRASZÁM
Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti
Magyar nyelv 216 6 252 7 252 7 288 8 72 2 72 2 36 1 72 2 1548 43
Magyar irodalom 72 2 72 2 72 2 72 2
Történelem 72 2 72 2 72 2 72 2 288 8
Német nemz. nyelv 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 1440 40
Német nemz. ismeretek 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 288 8
Matematika 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 108 3 144 4 1116 31
Informatika 36 1 36 1 36 1 36 1 144 4
Természet-ismeret 36 1 36 1 36 1 36 1 72 2 72 2 288 8
Fizika 72 2 72 2 144 4
Biológia 72 2 72 2 144 4
Kémia 72 2 72 2 144 4
Földrajz 72 2 36 1 108 3
Erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 288 8
Ének 72 2 36 1 36 1 72 2 36 1 36 1 36 1 36 1 360 10
Vizuális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 288 8
Technika 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 0 0 0 0 216 6
Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 1440 40
Osztályfőnöki 36 1 36 1 36 1 36 1 144 4
Össz. 972 27 972 27 972 27 1044 29 1044 29 1044 29 1152 32 1188 33 8388 229

Összesített óraterv az I. István Általános Iskolában a mód. tanterv szerint Homokszentgyörgy, Kálmáncsa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz.:
Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti
Magyar nyelv 288 8 288 8 252 7 216 6 162 4,5 180 5 72 2 72 2 1674 46,5
Magyar irodalom 72 2 72 2
Történelem 90 2,5 90 2,5 72 2 90 2,5 342 9,5
Hon és népismeret 36 1 36 1
Idegen nyelv (német) 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 540 15
Matematika 180 5 180 5 180 5 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 1260 35
Informatika 36 1 36 1 54 1,5 36 1 54 1,5 216 6
Környezetismeret
természetismeret 36 1 36 1 72 2 72 2 72 2 72 2 360 10
Fizika 72 2 54 1,5 126 3,5
Biológia 72 2 54 1,5 126 3,5
Kémia 54 1,5 72 2 126 3,5
Földrajz 54 1,5 72 2 126 3,5
Erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 288 8
Ének 72 2 72 2 72 2 72 2 36 1 36 1 36 1 36 1 432 12
Vizuális kultúra 72 2 72 2 72 2 72 2 36 1 36 1 36 1 36 1 432 12
Technika 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 252 7
Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 1440 40
Osztályfőnöki 36 1 36 1 36 1 36 1 144 4
Össz. 900 25 900 25 900 25 972 27 1008 28 1008 28 1044 31 1134 31 7920 220

17. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
(figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét)
Intézményünkben a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van. (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.).
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az intézmény helyi tanterve alapján.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket tanév végén szülői értekezleteken tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:
• A taneszköz feleljen meg az intézmény helyi tantervének.
• Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók.
A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.
Az intézmény arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be a könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
• A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele - a jogszabályban meghatározottak rendje szerint - nem biztosítható valamennyi tanulónak. A pedagógus olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a gyermektől (szülőtől), amely nélkülözhetetlen az általa tartott foglalkozáson való részvételhez, amelyet a foglalkozáson egyidejűleg minden gyermeknek rendszeresen alkalmaznia kell.
Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az intézmény feladata.
• Nevelési és tanítási év közben a meglévő tankönyvek, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha a szülőre fizetési kötelezettség hárul.
 a tankönyv tartalma feleljen meg az Irányelvekben foglaltaknak
 legyen alkalmas a differenciálásra
 vegye figyelembe a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó sérülés-specifikus elvárásokat (átláthatóság, olvashatóság, betűméret)
 adjon lehetőséget a tevékenységközpontú módszerek alkalmazására
 feleljen meg az életkori sajátosságoknak
 esztétikus kivitele motiválja a tanulót
18. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai

A Nat az alábbi pedagógiai feladatok megvalósítását határozza meg:
1. A nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése,
2. Az egyetemes kultúra közvetítése
3. Az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság és elmélyítése.
4. A tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése,
5. Az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzése,
6. A közjóra való törekvés megalapozása,
7. A nemzeti és közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése

A feladatok helyi megvalósítására vonatkozó szabályaink, a megvalósítás pedagógiai elvei:
 Egységes ráhatás elve: Minden, a nevelő – oktató munkát közvetlenül vagy közvetve segítő dolgozó kötelessége a Nat-ban meghatározott pedagógiai feladatok sikeres, hatékony megvalósítása
 Koherencia elve.
 A szülői ház és az iskola együttműködésének elve
 Életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztés elve.
 Szakmaiság elve.

Célunk: a Nat - ban meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításával az általános műveltséget megalapozó minőségi nevelés-oktatás nyújtásával, minden tanulót felkészíteni – érdeklődésének, képességének és - tehetségének megfelelően – középiskolai vagy szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.

Feladatok:
1. A Nat megismerése tantestületi és munkaközösségi és szinten:
a. Feladatok értelmezése
b. Tagozatonkénti tartalmi konkretizálás
c. A megvalósítás lehetséges szervezeti kereteinek (tanórán, tanórán és/vagy iskolán kívüli) összegyűjtése
d. Módszertár készítése
2. Feladatok beépítése a pedagógia program megfelelő részébe: nevelési program, helyi tanterv (alapelv, cél, feladat, egyes fejlesztési területek stb.)
3. Nat feladatok megjelenítése az éves tanmenetekben, osztályfőnöki és egyébfoglalkozási tervekben:
a. Feladatok lebontása évfolyamokra és tantárgyakra
b. Feladatokhoz tevékenységek, módszerek, eszközök hozzárendelése
c. A számonkérés, ellenőrzés kereteinek, módjának, idejének meghatározása
4. A Nat-ban meghatározott pedagógiai feladatok beépítése a helyi programokba: tanórán kívüli pedagógiai tartalmú egyéni és csoportos foglalkozások tervei. Ismeretek, képességek, attitűdök egységének megteremtése
5. Folyamatkövetés: intézményi, tagozat, osztály és csoport szintű:
a. Diagnosztikus és formatív ellenőrzés az éves ellenőrzési terv szerint
b. Folyamatkövető megbeszélések aktualitás és éves munkaterv szerint
c. Problémaelemző megbeszélések aktualitás szerint
d. Tapasztalatok megbeszélése, megosztása nevelőtestületi, tagozati, munkaközösségi szinten:
o Erősségek, gyengeségek feltárása
o Jó gyakorlatok megosztása, működő eljárások standardizálása
o Problémák elemzése, újabb célok és feladatok meghatározása
6. Szükség szerint a megfelelő helyi dokumentum módosítása


Feladatok a megvalósításának nyomon követése:
a. Óra –és foglalkozások látogatása
b. Beszámoltatás
c. Mérések- ellenőrzések- számonkérések kiértékelése.


Feladatok Felelős Érintett Módszer Határidő
A Nat megismerése tantestületi és munkaközösségi és szinten Igazgató, tagintézmény vezető Tantestület  Dokumentumelemzés
 Belső továbbképzés
2013.02.28.
Feladatok beépítése a pedagógia program megfelelő részébe
Igazgatóhelyettes Tantestület műhelymunka 2013.03.31.
Nat feladatok megjelenítése az éves tanmenetekben, osztályfőnöki és egyéb foglalkozási tervekben
Munkaközösség - vezetők / Igazgatóhelyettes
tagintézmény vezető Pedagógusok Tervezés, műhelymunka Minden év augusztus 31.
A Nat-ban meghatározott pedagógiai feladatok beépítése a helyi programokba: tanórán kívüli pedagógiai tartalmú egyéni és csoportos foglalkozások tervei. Ismeretek, képességek, attitűdök egységének megteremtése
Igazgatóhelyettes Pedagógusok Tervezés, műhelymunka Minden év augusztus 31.

Folyamatkövetés:
Igazgató
Igazgatóhelyettes, tagintézményvezetők munkaközösség – vezetők 
 Óra és foglalkozások látogatása
 Elemzés
 Tapasztalat-
csere
 elemzés
Éves terv szerint
Szükség szerint a megfelelő helyi dokumentum módosítása
Igazgató Nevelőtes-
tület dokumentum-
elemzés
tervezés Aktualitás szerint

19. A választható tantárgyak, foglalkozások
Tantárgyak

 Kötelezően választható: beépültek az egyes tantárgyak óraszámába
 Szabadon választható: -

Választható foglalkozások:
 Tanórán kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozások
 Szabad idős foglalkozások
„Napközi, iskolaotthon, tanulószoba.” A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, az iskolában tanítási napokon 16 óráig az ézmény „egész napos iskolai oktatás keretében „iskolaotthonos” oktatást szervez (Homokszentgyörgyön és Kálmáncsán 1-4 évfolyamon ), napközi otthonos szabadidős tevékenységet , illetve tanulószobát működtet. A tanítási szünetekben a munkanapokon összevont csoport működhet, ha ezt a szülők legalább 10 gyermek számára igénylik.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó, felzárkóztató, és fejlesztő foglakozások segítik.

Iskolai sportkör. Az intézményi sportköröknek tagja az intézmények minden tanulója. Az intézményi sportkör a tanórai testnevelési órákon kívül biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az intézmények lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az intézmény nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az intézmény dolgozója.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók képességeinek
tovább fejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az intézményekben szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a tanítók vagy a szaktanárok végzik.

Tanulmányi kirándulások. Az intézmények nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek.
A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az intézmény falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik.
Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások.
Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja anevelőtestület a tanulókat felkészíteni azzal, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Az iskolai és községi könyvtári foglalkozások. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható könyvtár segíti, havonta évfolyamonkénti könyvtári foglalkozásokkal ( éves könyvtári foglakozási terv szerint)

20. A csoportbontás és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Csoportbontás intézményünkben nincs.
Foglakozások
• Felzárkóztatás
• Tehetséggondozás
• Délutáni tanulást segítő foglalkozás
Elvek:
• Az egész élten át tartó tanulás biztosítása
• Együttműködésre és önállósságra alapozás
• Tevékenységre, cselekvésre épülő tapasztalati tanulás-tanítás
• Ismeretek, képességek és készségek, attitűdök együttes
• fejlesztése
• Esélyegyenlőség elve

21. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag átadásának formája, lehetősége Lad

 A nemzetiségi kisebbségi nevelés és oktatás fontos célja, hogy erősödjék a tanulók nemzetiségi közösségéhez való tartozásának tudata. Ez a cél a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével, a nemzeti kisebbség sajátos helyzetének megismerésével érhető el.
 Család érték – és hagyományközvetítő szerepe, tisztelete.
 Élményszerű helyzetek biztosításával a nemzetiségi kultúra és életmód megismertetése, legfontosabb hagyományok felelevenítése.
 Cselekvés – és projektorientált oktatási formák biztosítása, a fokozatosság elvének betartásával ismeretek szerzése a nemzetiség történelméről, néprajzáról, nyelvéről, irodalmáról és a médiáról.
 A német népismeret tantárgy tanítása a tanulók számára lehetővé teszi, hogy toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi őket más nemzetiségek és népek elfogadására.
 Élmény – és cselekvésközpontú ismeretszerzés, kreatív feldolgozási formák (iskolai projektek, Stationenarbeit, csoportmunka)
22. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik a testnevelés órákon, tanévenként 1 alkalommal május hónapban. A felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. (Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére. Szerkesztette dr. Teleki Judit, MKM 1997.- 1.sz.melléklet)

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az évenként kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.

23. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek

Az iskola egészségnevelési elvei
 Pozitív példamutatás elve
 Ismeret, készség, jártasságok,attitűd együttes kialakításának elve
 Ok-okozati összefüggések elve
 Meggyőzés elve
 Megelőzés elve
 Kölcsönös bizalom elve
 Tapintat elve
 Titoktartás elve
 Felelősség elve
 Aktivitás elve
 Bevonás elve
 Együttműködés elve

Az iskola környezetnevelési elvei
• fenntartható fejlődés
• ok- okozati összefüggések felismerése, felismertetés
• helyi- és globális szintek kapcsolatai
• bevonás, bevonódás elve
• aktivitás elve
• tevékenykedtetés elve
• rendszerszemlélet elve
• együttműködés elve
• alapvető emberi szükségletek figyelembe vételének elve
• elővigyázatosság elve
• emberi jogok és kötelességek egyensúlyának elve
• demokrácia elve

24. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

A HHH- tanulók, HH-s szociális hátrányainak enyhítését és az esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek:
• az egyéni képességekhez igazodó foglalkozások, differenciált tanórai tanulás megszervezése;
• a felzárkóztató órák, fejlesztések
• 1-4.o.egésznapos -iskolaotthonos oktatás;
• „a napközi otthon”;
• „a tanulószoba;”
• a diákétkeztetés;
• a fejlesztőfoglalkozások;
• a könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata;
• a nevelők és a gyermeket segítő, személyes kapcsolatai;
• a családlátogatások;
• a továbbtanulás irányítása, segítése;
• az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;
• szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek,
• a pályázati lehetőségek kiaknázása (pl. Útravaló)

 

25. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei.

Az ellenőrzés, értékelés elvei:
• Az értékelés, minősítés mindig differenciált, előremutató legyen, soha ne megbélyegző.
• Lényeges feladat a tanulói önértékelés rendszerének kialakítása.
• A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be.
 Életkori sajátosságokat figyelembe kell venni
 A tanulók fejlődéséről nyert adatok és a fejlődésük iránt támasztott követelmények folyamatos, rendszeres összevetése.
 Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli, írásbeli beszámoltatása, vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
Az újszerű tanulásszervezési eljárásokkal megtartott órák értékelése:
 Projektnapokon szövegesen, szóban történik az értékelés,
- Minden foglalkozás végén szóban vagy kilépőkártyákkal történik értékelés.
• A tanári értékelés szempontjai:
- képességfejlesztés
- motiváló hatás
- módszertani sokszínűség
- tanulásszervezés
- célok megvalósulása
- a projekt értékelése összességében
- A résztvevő tanárok összegzést írnak a projekt benyomásairól.
- A projektzáró után önreflexió következik.
 A tanulók munkáját, előmenetelük folyamatos értékelése érdekében havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.
 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők a követelmények elsajátítását szóbeli beszámoltatás formájában is ellenőrzik.
 Az érdemjegyek, osztályzatok ne csupán egy számot jelentsenek. Az értékelések, minősítések esetében szóban is megbeszéljük a tanulókkal, hogy hol hibáztak, miben, mi lehet a hibák oka, mit kell tenniük a hibák kijavítása érdekében.
A témazáró dolgozat íratását legkésőbb az előző órán be kell jelenteni a
tanulónak.
Az írásbeli felméréseket, röpdolgozatokat, stb. két héten belül ki kell javítani és értékelni, különben érvényét veszti.
Semmilyen írásbeli vagy szóbeli beszámoltatás nem lehet büntetés eszköze.
 A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tantárgyat tanító nevelő értesíti az ellenőrző könyvön keresztül. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetleges elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.

 Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők igyekeznek többször ellenőrizni a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül a témazáró dolgozaton kívül is kerülhet sor írásbeli számonkérésre.
• Az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva.
• A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak – az előző értékelés óta.

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik:

Az első, a második évfolyamon félévkor valamint a 1. évfolyamon év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
 Kiválóan teljesített
 Jól teljesített
 Megfelelően teljesített
 Felzárkóztatásra szorul
A 3-8. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon csak év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük

Az első, a második évfolyamon félévkor, valamint az 1.o.év végén a tanulók munkáját értékelő lap segítségével értékeljük.

A 2-8. évfolyamon az év végi és az 3-8. évfolyamon a félévi és év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanuló lehetőleg két érdemjegyet szerezzen.

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató füzeten keresztül. Az érdemjegyek beírása, ellenőrzése a szaktanár feladata. Az ellenőrző hiányát a szaktanár a naplóba bejegyzi, és gyakori hiány esetén az osztályfőnök a szülőt értesíti.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők

Alsó tagozat Felső tagozat


Teljesítmény Érdemjegy Teljesítmény Érdemjegy
0-40 % elégtelen (1) 0-29 % elégtelen (1)
41-60 % elégséges (2) 30-55 % elégséges (2)
61-79 % közepes (3) 56-75 % közepes (3)
80-90 % jó (4) 76-89 % jó (4)
91-100 % jeles (5) 90-100 % jeles (5)

• A 2-8. évfolyamon az év végi bizonyítványban ill. a 3-8. évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre:
 2. évfolyamon: anyanyelv, matematika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan
 3. évfolyamon: anyanyelv, matematika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan
 4. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan
 5. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan, hon- és népismeret
 6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, természetismeret, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan
 7. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, biológia, földrajz, fizika, kémia, erkölcstan
ének-zene, rajz, technika, testnevelés.
• 8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, biológia, földrajz, fizika, kémia, etika, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan
• Ladon kiegészül minden évfolyam a német nemzetiségi honismerettel.

Az önálló tantárgyként tanított erkölcstant szövegesen értékeljük.
• Havonta a következő értékelő bejegyzéssel:
 kiválóan megfelelt
 jól megfelelt
 megfelelően teljesített
 felzárkóztatásra szorul
• Az év végi minősítés ugyanezen kategóriákkal történik úgy, hogy a leggyakoribb év közbeni értékelő bejegyzés adja a félévi és év végi minősítést.
• Sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontja az önmagukhoz mért fejlődés. Tudásuk képességeiknek megfelelő értékelése, az Irányelvekben meghatározott, eltérő tanulmányi követelmények, módszertani, technikai segítségnyújtással támogatott számonkérés szerint.
• Egyes esetekben a szakértői bizottság szakértői véleményében és a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak szerint az igazgató a minősítés és értékelés alóli mentesíti a tanulót, abban az esetben, ha az általános követelményeknek való megfelelés semmilyen módszertani, technikai segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem érhető el.
• Az enyhe értelmi fogyatékos SNI-s tanulók az erkölcstan, hon-és népismeret tanórákon részt venni kötelesek, de az ő esetükben esetében az erkölcstan és a hon –és népismeret tantárgyakat szövegesen az alábbiak szerint értékeljük .
Részt vett- nem vett részt